Arafat Vakfesi, Hacc’ın olmazsa olmaz rükunlarından biridir. Hacc’ın iki rüknünden birisi olan Arafat Vakfesi, Zilhicce ayının 9. günü yapılır. Hacılar, gerek Mekke’den gerekse Mina’dan, Arefe Günü öğle namazına kadar Arafat’a gelmeye gayret ederler. Ancak Arafat Vakfesi’nin vakti, öğle namazı vaktiyle girip, Bayram günü güneş doğmadan biraz önceye kadardır. Bu zaman zarfında her ne hal ile olursa olsun bir an bile Arafat’ta, Arafat sınırları içinde bulunan kimse bu rüknü yerine getirmiş sayılır. Arefe günü, Vakfe’yi Cebel-i Rahme yakınlarında yapmak efdal ise de, Hac müessesesinin hacılara ayırdıkları yerler sebebiyle, Vakfe, Arafat sınırları içinde her yerde yapılır. Bu günün özelliklerinden birisi de öğle namazı ile ikindi namazının cem edilmesidir. Öğle namazı vaktinde iki namaz birden kılınır. Önce kamet getirilerek öğle namazı, arkasından da sünnetler kılınmadan hemen yeni bir kamet ile ikindi namazı cemaatla kılınır. Ve bundan sonra dua yapılır. İsteyen istediği duayı yapabilir. İstediği kadar uzatabilir. İstediği kadar nafile namaz kılabilir. Çünkü, bu gün Cenab-ı Hakk’a yapılan niyazlar boşa gitmez. Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı Arafat duası ise şöyledir:

Tek olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ki O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve iktidar sadece O’nundur. Hamd da sadece O’nadır. Ve O, diriltir, öldürür.
Kendisi ise diridir, bakidir, hiçbir zaman sonsuza kadar ölmez. Hayır, O’nun elindedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Dönüş yine O’na olacaktır. Ey Allah’ım kalbimi nurla doldur. İşittiğimi (kulağımı) de nurla doldur. Gördüğümü (gözümü) de nurla doldur. Allah’ım! Kalbimi aç, gönlümü genişlet. İşlerimi âsan eyle. Dilimden de bağları çöz.

Peygamber Efendimiz (sav) hicretin 10. yılında, 120 bin kadar Müslümanla birlikte yaptığı son Hacc’ında, (ki buna Veda Haccı da denir) bir hutbe irad eylediler. Bu hutbe Veda Hutbesi olarak bilinir. Bu hutbeyi dinleyen Ashab, peygamberimizin adeta veda eder bir nitelikte yaptığı konuşmadan dolayı öylesine müteessir oldular ki, hepsi de hüngür hüngür ağladılar. Peygamber Efendimiz (sav) bu hutbesinde, bütün cahiliyye geleneklerini ve kurallarını kaldırdı. İnsan haklarını garanti altına aldı ve zengin-fakir, mevki sahibi, mevki sahibi olmayan arasındaki ayırımı da yerle bir etti. Ve sonunda da ashabına sorarak, “Tebliğ ettim mi?” diye üç kez tekrarladı ve Ashab da üç kez, “Evet tebliğ ettin ya Resullallah” diyerek şahitlik etti, göz yaşı döktü.