Temettu Hacc’ına Niyet
Temmettu Hacc’ında ihrama girince önce Umre için niyet edilir:

Ey Allahım, Senin rızan için Umre yapmak üzere ihrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.

Zilhicce’nin 8. günü yeniden ihrama girilmesi gerektiği için bu sefer şöyle niyet edilir:

Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere ihrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.

İfrad Hacc’ına Niyet
İfrad Hacc’ında ihrama girince sadece Hac için niyet edilir:

Ey Allahım, Senin rızan için Hac yapmak üzere ihrama girdim. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.

Kıran Hacc’ına Niyet
Kıran Hacc’ında ihrama girince hem Hac hem de Umre için niyet edilir:

Ey Allahım, Senin rızan için Hac ve Umre yapmak üzere ihrama girdim. Onları, bana kolay kıl ve onları benden kabul buyur.

Niyet yapıldıktan sonra ihrama girilmiş olunur. İhrama girildiği için iki rekat namaz kılınır ve Telbiye getirilir.

Telbiye:
Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke Lâ şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke vel mülk. Lâ şerike lek.

Manası:
Ey Allahım, işte buradayım, buradayım. Buradayım; Senin ortağın yoktur, buradayım, buyur. Hamd, nimet ve mülk senindir. Senin ortağın yoktur.

Telbiye, yol boyunca, vasıtaya binerken,
inerken, tepeleri aşarken, kalabalıklar birbirleriyle
karşılaştıklarında söylenir.