Başkasının yerine hac yapmak, yani, Bedel Haccı yapmak mümkündür.

Ancak bunun belirli şartları vardır. İslâm’da Zekat, Fitre, Kurban gibi ibadetlerde vekalet caizdir. Hac da ise vekalet caiz olmakla birlikte, bunun şartları biraz daha değişiktir. Hac ibadeti üzerine farz olan kimseler, herhangi bir sebeble haccedemedikleri zaman, kendilerinin de bundan sonra hac yapamayacakları belli olunca, kendi yerlerine birini vekil olarak Hac yapmak üzere gönderirler.

Bu kimseler ayrıca henüz birini Hac için göndermemiş ise, ölümlerinden önce bir kişinin kendisi adına Hac yapmasını vasiyet de ederler. Daha önce Hac farz olduğu halde, Hac yapamayacak olan kişi, vekiline, kendisi için Hac yapmasını ister. Başkası adına Hac yapan kimseler (vekil), bu Hacc’ı kendisine vekalet veren kişi adına yapar. Vekilde, müslüman olma, akil ve baliğ olma şartı aranır. Vekil, kendisini gönderen kimsenin isteklerine muhalif davranamaz.