1. Müslüman olmak.
  2. Akil (Akıllı olmak, deli olmamak) ve baliğ olmak.
  3. Hür olmak.
  4. Yol masrafları ile, Mekke’de kaldığı sürece geçimini temin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasına yetecek kadar mal-mülk veya para sahibi olmak. Sağlıklı olmak ve yol emniyeti de bu şartlardandır. Bu iki ana kaynağa göre Hac, yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir. Hac ibadetini kimlerin ve nasıl yerine getirecekleri Peygamberimiz (sav) tarafından açıklanmıştır.

Peygamberimiz, “Haccı nasıl yapacağınızı benden öğreniniz.” buyurmuştur. Bu şartları haiz olanlar istisnasız, Hac ibadetini ömründe en az bir kere yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki şartları taşıyanların Hac ibadetini yerine getirmemeleri büyük günahtır. Bütün alimler, bu şartların bulunması halinde Hac için acele edilmesi gerektiğinde müttefiktir.