Hac yapmaya niyet eden müslümanların önce, hangi çeşit Hacc’ı ifa edeceğine karar vermesi gerekir. Çünkü, Mikat yerlerinden geçerken ihrama girileceği için, önce kaç çeşit Hac olduğunu bilmekte yarar vardır.

Hac üç şekilde ifa edilir.

  1. Temettu Haccı
  2. İfrad Haccı
  3. Kıran Haccı

Temettu Haccı
Umre ile Hacc’ın ayrı ayrı yapıldığı hacdır. Hac yapmadan önce mikat ahallerinden, Umre niyeti ile ihrama girilir. Umre tamamlanınca saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır ve cinsi münasebet dahil ihram yasakları kalkar. Çünkü, ihramdan çıkılmıştır. Zilhicce ayının 8. günü Mekke’de, Hac için yeniden ihrama girilir. Kurban bayramında Harem sahasında, genellikle Mina’da Kurban kesilir.

İfrad Haccı
Sadece Hac niyeti ile ihrama girilerek yapılan hac şeklidir. Kabe’ye gelindiğinde Kudüm tavafı yapılır. İfrad Hacc’ında ilk gün atılması gereken taşlar (cemre-i akabe) atıldıktan sonra ihramdan çıkılır. İfrad Hacc’ında,
şeytan taşlama işi tamam olunca traş olunarak ihramdan çıkılır. Hac bittikten sonra, Umre yapılırsa olur ve bunun sevabı çoktur.

Kıran Haccı
Hac ve Umre için aynı anda Mikatta ihrama girilerek yapılır.
Umre için tavaf ve sa’y yapılır. Temettu Haccı’nın aksine, Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz. Kudüm tavafı yapmak gerekir. Hacı isterse, Kudüm tavafından sonra Hac için Sa’y da yapabilir. O zaman Iztıba ve Remel yapılır.

Kıran Haccı’nda Ceza
Kıran Haccı’nın diğer haclardan farklı olan bir yönü de cezaların iki katı oluşudur. Örneğin, eğer İhram cezaları işlenmiş ve bu ceza da Kurban kesmeyi gerektiriyorsa, Kıran Haccı yapanların, 2 kurban kesmeleri gerekir.

Kudum Tavafı
Mikat sınırları dışından gelen ve İfrad veya Kıran Haccı yapanların yaptıkları bir tavaftır. Bu tavaf Tahiyyetü’l Mescid manasında, Kabe’ye ilk ziyaret yapıldığı için eda edilir. Kudüm tavafından sonra, farz tavafın sa’y’ının de yapılması tavsiye edilir. Tavafdan sonra sa’y yapılacak ise ıztıba ve remel de yapılır.