Müslüman Olmak
Şehadet getirip, Allah’ın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed’in (sav) O’nun kulu ve Resûlü olduğuna inanan herkes müslümandır.

Akil-Baliğ Olmak
Akil: Akıl sahibi ve deli olmayan, Baliğ ise: Buluğ çağına ermiş kimsedir. Hac ile mükellef olmak için, hem Akil ve hem de Baliğ olunması şarttır. Akil ve Baliğ olmayan biri Hac yaparsa ibadeti kabuldür. Ancak, onlar bu ibadeti yapmakla mükellef değildir.

Hür Olmak
Belirli işleri yapıp yapmama veya yapabilip yapamama konusunda başkasının iznine bağlı olmamaktır. Memurlar bunun dışındadır. Köleliğin hüküm sürdüğü dönemlerde köleler, şu anda da hapis mahkumları veya bir başka yere gitmesine izin verilmeyenler (mültecilerin bir kısmı) bu sınıftandır.

İhrama Girmek
İhrama girmek Hacc’ın birinci farzıdır. İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Normal zamanlarda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hac veya Umre’ye niyet ederek uzak durmaktır. Erkekler, dikişsiz iki parçadan ibaret olan ve adına ihram denilen kıyafetlerini kadınlar ise, normal
elbiselerini giyerek Hac veya Umre için niyet ederler.

Arafat Vakfesi
Hacc’ın 1. rüknü olan Arafat vakfesi olmadan Hac olmaz. Peygamberimiz buna işaretle: ‘‘Hac, Arafat’tır.” buyurmuştur. Arafat, sınırları belirli olan Arafat meydanında ibadet için vakfe demektir.

Ziyafet Tavafı
Hacc’ın iki rüknünden diğeri de, Kurban Bayramı’nın birinci gününden itibaren, farz tavaf niyetiyle Kabe’nin tavaf edilmesidir. Mazeretsiz bayramın 3. gününden sonraya terkedilmemesi gerekir. Bu tavafa “Ziyaret Tavafı” denir.