Her ibadette olduğu gibi Hacc’da da yapılacak olan işlemlerin olmazsa olmazları, yani farzları vardır. Farzlar yerine gelmeden o ibadet olmaz. İbadetlerin ayrıca (Hanefîlere göre) vacipleri vardır. Vacipler, yapılamadığında veya unutulduklarında, bir usul ile telafi edilebilen kısımlardır. Ayrıca sünnetler de vardır ki duruma göre, bir şey gerekmez iken duruma göre sadaka ile telafi edilmeleri gerekir. Hacc’da vaciplerin terkedilmesi cinayet olarak da değerlendirilir. Bu cinayetlerin işlenmesi halinde Kurban kesilmesi gerekir. Kurban’ın deve-sığır olarak kesilenine bedene, koyun-keçi olarak kesilenine de dem denir. Hac esnasında en büyük cinayet cinsel ilişkidir. Bunun cezası ağırdır.

NOT: Terkedilen vacip yerine getirilir ise kurban gerekmez.

Aslî Vacipler
Hacc’ın aslî vacipleri 5’ tir. Bunlar:

 1. Sa’y,
 2. Müzdelife’de vakfe,
 3. Şeytan taşlamak (Remy-i Cimar),
 4. Saçın kesilmesi veya kısaltılması (Halk veya taksir),
 5. Veda tavafı.

Bu vaciplerin kendi içlerinde de vacipleri vardır. Dolayısıyla bunları da Hacc’ın vacipleri olarak kabul edebiliriz. Bu vaciplerin yerine getirilmemesi durumunda mutlaka ceza ödenmesi gerekmektedir. Eğer vacipler sonradan yerine getirilirse ceza gerekmez.

Sa’y’ın Vacipleri:

 1. Sa’y’ı yürüyerek yapmak.
 2. Sa’y’ı 7 Şavt’a tamamlamak.(Diğer mezheplerde mutlaka 7 Şavt yapılır.)

İhram’ın Vacipleri:
İhram’a mikat sınırlarını geçmeden önce girmek. Bununla birlikte ihram esnasında uyulması gereken yasaklar vardır. Bu yasakların önemlileri, İhram bölümünde izah edilecektir.

Tavaf’ın Vacipleri:

 1. Tavafı abdestli olarak yapmak.
 2. Avret mahallerinin örtülmesi.
 3. Kabeyi sol tarafa alarak tavaf etmek.
 4. Hatim, Hicr-i İsmail gibi isimleri bulunan, ancak bugün Kabe’nin dışında imiş gibi görünen kısmın dışından yapmak gerekir. Zira bu kısım Kabe’dendir.
 5. Tavaf namazı kılmak.
 6. Ebu Hanife’ye göre: Ziyaret tavafını bayram günlerinde
  yapmak.
 7. Tavafı 7 şavta tamamlamak.

Arafat Vakfesi’nin Vacipleri:
Arafat bölgesinden, güneş batmadan ayrılmamak.

Mina’da Vacipler:

 1. Hanefîlere göre,
  a – Akabe cemresine taş atma,
  b – Temettu veya Kıran Hacc’ı için Kurban kesme ve
  c – Tıraş olma konusunda tertibe uymak.
 2. Temettu veya Kıran Hacc’ı için Kurban kesmek.
 3. Kurbanı eyyam-ı nahr’da (Kurban bayramı günleri) kesmek.
 4. Traşı, bayram günlerinde olmak.
 5. Cemreleri, taşlarını eksiksiz atarak, günlerinde yapmak.

Veda tavafı:
Hanefî, Şafiî ve Hanbelî’lere göre vacip, Malikî’lere göre sünnettir.