Kabe, müslümanların namaz kılarken yöneldikleri noktadır.Bununla birlikte, Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için de, Bakara suresinin 197. ayetine göre (Hac belirli aylardadır.) Kabe’nin belirli bir zamanda ziyaret edilmesi şarttır.

Aslında Kabe’yi ziyaret iki şekilde olur.

  1. Hac
  2. Umre

Hac, şartları haiz müslümanlara farz kılınmış bir ibadet olup, umre ise, yapılması sünnet olan bir ibadettir. Hac, belirli zamanla sınırlı iken Umre, eğer Hac yapılıyorsa, Arefe günü ile Zilhicce’nin 10-13 günleri haricinde belirli herhangi bir zamanla sınırlı değildir. Hac mevsiminde de Umre yapılabilir. Ama tavaf yapmak daha efdaldir. Umreye, küçük Hac da denir.

Hac
Zamanla sınırlı bir ibadet olan Hac, yılın ancak belirli zamanlarında yapılabilir. Bu zaman, 1 Şevval-9 Zilhicce olarak sınırlandırılmıştır. Haccın ön hazırlıkları 8 Zilhicce’ye kadar yapılabilir. 9 Zilhicce’de ise Arafat’ta Vakfe yapılmalıdır. Yapılan Hac nev’ine göre, Kurban kesmek gerekir.

Umre
Umre için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak, Zilhicce’nin 9. ve 13. günleri arasında Umre yapılmaz. Umre’nin bir başka özelliği de Arafat’ta Vakfe yapılmayışıdır. Umre’de hem tavaf ve hem de sa’y yapılır. Umre ziyaretinde kurban kesmek vucubiyeti de yoktur.