Er zijn verscheidene stukken geschreven over het verrichten van de hadj (bedevaart). Hadj is één van de vijf zuilen van de Islam.

Tijdens de hadj worden bepaalde smeekbeden (doea) verricht. Deze zijn in alle hadj handleidingen uitgebreid beschreven met toevoeging van de uitspraak in Latijnse letters. In onze handleiding hebben we er echter voor gekozen om de smeekbeden in de originele (Arabische) vorm af te drukken met daarbij de Turkse betekenis. Moge Allah uw hadj en oemrah accepteren.