10 Zilhicce / Yevm-i Nahr; Yani Kurban Günü. Mina, Hacc’ın bittiğine dair işaretleri verir ve ihramdan önce burada çıkılır. İhramdan çıkmaya tahallül denilir. Yani; yasak edilen şeylerin tekrar helal kılınmasıdır. Elbise çıkarılmış olsa da ihram devam eder.

Şunu unutmamak gerekir ki, ihramdan asıl olarak Tavaf-ul İfade veya Ziyaret Tavafı denilen ve Hacc’ın vazgeçilemeyecek rüknü olan tavaf yapıldıktan sonra çıkılır. Mina’daki görevler Kurban Bayramı’nın 1. günü başlar.

Mina’da yapılacak işler şunlardır:

  1. Şeytan taşlama,
  2. Temettu ve Kıran Hacc’ı yapanların kurban kesmesi,
  3. Saçların kısaltılması veya traş edilmesi.

Şeytan taşlama, Müzdelifeden dönen hacıların ilk önce yapacakları iş Akabe Cemresini atmaları, yani büyük şeytanı taşlamalarıdır. Akabe Cemresi, yani büyük şeytan, Bayramın 1. günü sabahtan itibaren 2. gün sabah güneş doğmadan biraz önceye kadar atılabilir. Taşlama 7 taş ile yapılır ve şu dua ile başlanır:

Şeytana ve ona uyanlara rağmen, Bismillahi Allah-u Ekber.

Bu şekilde, 7 taş, belirlenmiş olan bölgeye atılır. Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken husus, taşların mutlaka, belirlenmiş olan bölge içine düşürülmesi ve başkalarına eziyet verilmemesidir. İzdiham dolayısıyla pek çok kişinin burada hayatını kaybettiği de olmuştur. Bunun için çok tedbirli olmak gerekmektedir. Büyük şeytan denilen Akabe cemresinin atılmasından sonra;

a – İfrad Haccı yapanlar isterlerse kurban kesmezler, saçlarını keserek veya kısaltarak ihramdan çıkabilirler. Fakat, şu anda ihramdan çıkmak, ihram yasaklarının hepsinin bittiği anlamına gelmemektedir.

b – Kıran veya Temettu Haccı yapanlar, Kurbanlarını keserler ve saçlarını ısaltarak veya traş ederek ihramdan çıkarlar. Kadınlar, erkeklerin görmeyecekleri şekilde sadece saçlarının bir parçasını keserek ihramdan çıkarlar. Saçlar başkasını rahatsız edecek şekilde sağa-sola atılmamalıdır.

Ziyaret Tavafı Hacc’ın rükünlerinden olan bu tavafın Zilhicce’nin 10. günü, yani Bayramın 1. günü Kurbanı kesip traş olduktan sonra yapılması evladır. Bayramın 2. ve 3. günleri de ziyaret tavafı yapılabilir. Özürsüz olarak ziyaret tavafını bu günlerde yapmayanlar, geç de olsa tavaflarını mutlaka yaparlar. Özel haldeki bir kadın ise, tavafını, özrü geçtiği zaman yapar. Ziyaret tavafı aynen diğer tavaflar gibi yapılır. Bu tavaf yapıldıktan sonra ihramdan tamamıyla çıkılır. Ve ihram yasakları tamamen ortadan kalkar. Ziyaret tavafına, Tavaf-ul İfada de denilir.