Bayramın 2. günü (11 Zilhicce) yine Cemre günüdür. Bu gün taşlar öğleden sonra, şafak doğana kadar atılır. Ne varki, bu sefer üç şeytan da taşlanır. Şeytan taşlamaya önce küçük şeytandan başlanır ve sırasıyla orta şeytana ve büyük şeytana taş atılır. Her bir şeytana 7’şer taş atılır. Bugün atılacak olan taşların toplamı böylece 21 olur.

Bayramın 3. günü (12 Zilhicce), Cemre günüdür. Bu günde de şeytan taşlamaya küçük şeytandan başlayarak büyük şeytana doğru gidilir. Vakit, yine öğleden sonra, şafak doğana kadardır. Bu gün de toplam 21 taş atılır. Bayramın 4. günü (13 Zilhicce) duruma göre cemre günüdür. Yani bu gün de şeytan taşlanır; fakat bu, Mina’da kalma durumuna göre değişmektedir. Şafiîlere göre 3. gün güneş batmadan evvel Mina’yı terketmeyenler 4. gün cemreye devam ederler. Hanefîlere göre, 4. gün fecr doğmadan önce Mina’yı terketmemiş olan hacıların cemre atması gerekir.

Bayramın 4. günü (13 Zilhicce) duruma göre cemre günüdür. Yani bu gün de şeytan taşlanır; fakat bu, Mina’da kalma durumuna göre değişmektedir. Şafiîlere göre 3. gün güneş batmadan evvel Mina’yı terketmeyenler 4. gün cemreye devam ederler. Hanefîlere göre, 4. gün fecr doğmadan önce Mina’yı terketmemiş olan hacıların cemre atması gerekir.