İhram, Hac ve Umre için özel bir elbise olmakla birlikte, Mikat denilen yerlerde normal zamanda helal olan bazı hareket ve davranışlardan Hacc’a niyet
ederek uzak durmaktır. Erkekler, normal elbiselerini çıkararak, dikişsiz
ve İzar ve Rida denilen iki parçadan oluşan beyaz renkli özel hac kıyafetini giyerler. Bu kıyafete de ihram denilir. Kadınlar ise, normal elbiselerini giyerek
hac veya umre için niyet ederler. İhrama girmeden önce, gusledilmesi sünnettir. İhrama girilince de 2 rekat nafile namaz kılınır. Bu nafile namazın birinci rekatında Fatiha Suresi ile Kafirun Suresi, ikinci rekatında ise Fatiha Suresi ile İhlas Suresi okunur. Namazın akabindehangi Hac çeşidi yapılacaksa ona göre niyet edilir. Burada Hacc’ın çeşitlerine girmeden önce ihram ile ilgili bazı yasakları açıklayalım, ki bu yasakların ihlal edilmesi halinde ceza gerekir.

İhram yasaklarından bazıları

  1. Her türlü cinsel ilişki ve bu ilişkiye götürecek olan davranışlar ve hatta konuşmalar.
  2. İnsanlara sövüp saymak, hakaret etmek ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, zarar vermek.
  3. Dedi-kodu yapmak, gıybet etmek ve gereksiz yere mücadele ve münakaşa etmek.
  4. Yeşil ot koparmak, zararsız canlıları öldürmek.
  5. Avlanmak ve avcıya yardımcı olmak.
  6. Koku sürünmek,
  7. Traş olmak, vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak,
  8. Tırnakları kesmek,
  9. Erkekler için, pantolon, iç çamaşırı gibi dikişli elbise veya ökçesi ile önü açık olmayan ayakkabı giymek. Başı, takke veya herhangi bir şeyle örtmek. (Ancak uyurken, soğuktan korunmak üzere, normal kıyafet örtüsü sayılmayacak olan battaniye ve pike gibi örtülerle ayaklarını örtmelerinde bir sakınca yoktur. Bunun için de ceza gerekmez.)
  10. Kadınların yüzlerini kapatmaları yasaktır.