Bu dua ile birlikte telbiye söyleyerek yer yüzünde Allah’a ibadet için kurulan ilk ev olan Beytullah’a yaklaşılır. Beytullah’a aynı zamanda Kabe de denmektedir. Kabe görününce telbiye kesilir. Kabe, bütün Müslümanların istisnasız olarak her namaz için yöneldikleri yöndür. Kıbleye yönelme olmadan namaz da sahih olmaz. Çünkü Namaz için Kıbleye yönelmek yüce Allah tarafından bir emir olarak Peygamberimize bildirilmiştir. Kabe’yi tavaf etmek hem Umre’nin hem de Hacc’ın şartlarındandır. Bunun için Kabe’yi tavaf ederken çok dikkatli olmak gerekir.

Beytullah’ı ilk kez görünce şöyle dua edilir:Azamet sahibi olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah’tan başka tapılacak bir ilah yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur, Mülk O’nundur, hamd sadece O’na yapılır. O diriltir ve öldürür. O her zaman diridir ve hiçbir zaman ölmez. İyilikler, O’nun elindedir. O her şeye Kâdirdir. Varılacak kimse O’dur. Ey Allahım! Şu mübarek Beyt’in, şeref, hürmet, azamet ve heybetini artır. Ya Rabbi! Ona tazimde bulunan, hürmet gösterenlerin, yine aynı şekilde, tazimde bulunarak, hürmet göstererek Hac veya Umre yapanların da şeref ve mertebelerini yükselt, iyiliklerini çoğalt. Bu şekilde Beytullah selamlandıktan sonra Tavaf başlar.