9 Zilhicce’yi 10 Zilhicce’ye bağlayan gece, Arafat Vakfesini tamamlayan hacılar buradan Müzdelife’ye hareket ederler. Müzdelifede’de vakfe yaparlar. Müzdelife vakfesinin vakti ise Arafat Vakfesinden sonra başlar ve yine Bayramın birinci günü güneş doğmadan önce biter.

Müzdelife Vakfesi vacip olduğu için, kaçırıldığında Hac iade edilmez. Bunun yerine bir Kurban ceza olarak kesilir. Peygamber efendimiz Müzdelife vakfesini Meş’aru-l Haram denilen mevkide yapmıştır. Kalabalık dolayısıyla Peygamber Efendimizin (sav) bazı sünnetlerine uyamamak elbette ki acı vericidir. Ne var ki, yine Cenab-ı Hakk’ın emirleri ile Peygamberimizin ısrarla yapageldikleri vacipleri yerine getirmek daha da evladır. Müzdelife’de akşam ile yatsı namazı cem edilir. Yalnız bu sefer, akşam namazı, yatsı namazı vaktinde kılınır.

Cemaatle kılınması elbette ki daha da evladır. Müzdelife’de Şeytan taşlamak için, taş toplanabilir. Müzdelife’de imkan bulup taş toplanamamışsa Mina’da da taş toplanabilir. Taşların toplam sayısı takriben 70’tir.

Müzdelife’den, sabah namazı kılınıp, vakfe yapıldıktan sonra Mina’ya hareket edilir. Artık, bayramın 1. günüdür. Yani 10 Zilhicce’dir.