Farz tavafın bitmiş olması Hacc’ın tamamlandığı anlamına geldiği için (şeytan taşlamak da gerekmediği için), 14 Zilhicce’den itibaren hacılar Mekke’den ayrılabilirler. Mekke’den ayrılmadan önce ise Veda Tavafı yapılmalıdır. Veda Tavafından sonra sa’y yapılmaz. Tavaf esnasında Remel ve İztiba da yapılmaz. Özel haldeki kadınların, eğer vakitleri yetmiyorsa, Veda Tavafı yapmaları gerekmez. Veda tavafı yapılınca artık Hac vazifeleri bitmiştir. Bundan sonra duruma göre Mekke’den ayrılınabilir.