Hac, ihram ile başlar. İhrama girmek için ise hem yer ve hem de zaman bakımından belirli bir noktanın bulunması gerekir. Bu noktalara Mikat denir.

Mikat iki türlüdür:

  1. Yer Mikatı.
  2. Zaman Mikatı.

Yer Mikatı
Hac için ihrama girilen yerlere mikat yerleri denir. Mekke’ye uzaklıkları çeşitli olan bu yerler hangi vasıta ile gelindiğine bakılmaksızın ihram yerleridir. Deniz ve Havayolu ile Mekke’ye gelenler de bu mikatların hizalarında ihrama girmek zorundadır. Uçakla gelenler, ya uçağa binmeden ya da uçakta mikat yeri seviyesine gelmeden önce ihrama girerler. Bu mikat yerleri ile Mekke arasında oturanlar veya Mekke’de ikamet edenler bulundukları yerlerden ihrama girerler.

Zaman Mikatı
İhrama girme zamanıdır. Bu zaman, Hicri ayların 10. ayının ve aynı zamanda Ramazan Bayramının ilk günü olan 1 Şevval’de başlar. Hicri ayların 12. ayı olan Zilhicce ayının 10. günü, yani, Kurban Bayramının 1. günü sabahleyin Şeytan’ın taşlanıp, traş olunup, eğer kurban kesilecek ise kurban kesildikten sonra biter. Bu tarihlerin dışında Hac için ihrama girilemez.

Mikat Yerleri
Mikat yerleri, Resûlullah (sav) tarafından belirlenmiştir. Erkekler, daha önce belirtildiği gibi İzar ve Rida’dan oluşan dikişsiz iki parça kıyafetleri ile ihrama girerler. Erkeklerin bu özel kıyafetine de ihram denilmektedir.

İzar: Asıl avret mahallerinin örtülmesi için alt kısma sarılır. Rida ise: Sırta sarılır. Kara yolu ile gelenler için istikametlerine göre Mikat yerleri şöyledir:

  1. Zülhuleyfe: Medine yakınlarında bugün, Abar-ı Ali de denilen yer. Medine’nin güneyinde Mekke istikametinde ve Medine’ye uzaklığı 11 Km’dir. Medine’lilerin ihram yeridir.
  2. Cuhfe: Medine-Cidde arasında, Kızıldeniz sahilindeki Rabiğ kasabasının yanındadır. Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Suriye ve Filistinden gelenler burada ihrama girerler. Ayrıca gemi ile gelenler de burada ihrama girerler.
  3. Yelemlem: Mekke’nin güneyinde Tihame dağlarındadır. Yemen ve Hindistan’dan gelenler burada ihrama girerler.
  4. Karn-ul Menazil: Kuveyt ve Necid’den (Suudi Arabistan’ın doğu kısmı) gelenlerin mikat yeridir.
  5. Zat-ul Irk: Karn-ul Menazil’e yakındır, Irak tarafından gelenlerin ihram yeridir.